Nadelhalter nach Mayo-Hegar – Needle Holder by Mayo-Hegar 114016FX

114016fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
gerade, 16 cm
straight, 16 cm