Mundsperrer nach Jennings – Mouth Gag by Jennings 423115FX

423115fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
Standardmodell, 15 cm
standard type, 15 cm