Mundsperrer nach Jennings – Mouth Gag by Jennings 423113FX

423113fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
Standardmodell, 13 cm
standard type, 13 cm