Mundsperrer nach Jennings – Mouth Gag by Jennings 423111FX

423111fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
Standardmodell, 11 cm
standard type, 11 cm