Ringkürette nach Cappabianca-de Divitiis – Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis 418352FX

418352fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
Spitze 45° gewinkelt, scharf, Ø 3 mm
tip angled 45°, sharp, Ø 3 mm